Home  ›   Kennispagina   ›   12R model

12R model

Het doel van Insert is om circulair hergebruik op zo hoogwaardig mogelijk niveau te realiseren. Er zijn diverse modellen die de mogelijkheden van circulair gebruik beschrijven. Zo is er de Ladder de Lansink en het daarop gebaseerde 7R model dat Royal Haskoning heeft ontwikkeld. En het 10R model, welke Jacqueline Cramer in haar periode van 2007 tot 2010 als minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer binnen haar departement heeft ontwikkeld. Op basis van deze modellen heeft Insert haar dienstverlening beschreven in het 12R model. Het 12R model laat zien op welke manieren materialen zo hoogwaardig mogelijk terug kunnen vloeien in de bouwketen. In het totaal van mogelijkheden om circulair te werken, moet steeds een afweging worden gemaakt welke R op dat moment het meest hoogwaardig is. Door dit consequent te doen, werken we samen aan een circulaire wereld. Er zijn tenslotte legio mogelijkheden om de cirkel rond te maken. Insert focust met haar diensten op 5 van de 12 R’en: Reuse, Repurpose, Refurbish, Redistribute en Register.