Recycling is de norm, maar hergebruik de toekomst!

Onlangs belde een hovenier uit Twente die een prachtige oude boom had staan. Hij moest de boom kappen, omdat er op die plek nieuwbouw kwam. Zonde vond hij het, en ik ook! Zo’n mooie, oude boom zou de verbrandingsoven ingaan. Wanneer je een positieve bril opzet, kun je zeggen dat je de boom nog kun...

Lees meer

Inspiratiesessie ‘circulair kantoren inrichten’

Op dinsdag 8 februari kun je tijdens de week van de Circulaire Economie een inspirerend programma volgen. Laat je ’s middags verrassen tijdens de inspiratiesessie ‘circulair kantoren inrichten’, leer werken met circulaire materialen en volg een rondleiding door het nieuwe circulaire ka...

Lees meer

Insert op TV bij RTL

Op 18 september was Insert te zien op TV bij het programma Doe Maar Duurzaam bij RTL Z. Peter Kreukniet vertelt dat we moeten werken aan een betere balans tussen de financiële waardering en de milieuprestatie waardering. Samen met kernpartner BOOT laten we zien hoe wij in Regio Foodvalley samen o...

Lees meer

Voorzichtig slopen om grondstoffen te behouden

Een derde van het totale afvalvolume is bouw- en sloopafval. Bij elkaar gaat het in Nederland om ongeveer 24 miljoen ton, daarvan recyclen we meer dan 95%. “De branche maakt zich hard om bouw- en sloopafval als nieuwe grondstoffen toe te passen, maar het moet beter!” stelt Peter Kreukniet van St...

Lees meer

Deze boom maakte een reis van 100 kilometer

Van Bornerbroek in Twente naar Amersfoort, een flinke trip voor een boom van 45 jaar oud en 8 meter groot. Deze boom heeft de reis prima doorstaan en is verplant naar een nieuwe locatie dankzij het Insert Kwaliteitslabel Groen. Ecosysteemdiensten De Cornus Controversa moest in de Twente plaats maken...

Lees meer

SGS Search sluit aan als Gaudí van Insert

SGS Search en Stichting Insert hebben op 7 september een overeenkomst getekend om samen te werken aan hun gezamenlijke circulaire ambities. SGS Search is een inspectiebureau voor de (duurzaam) gebouwde omgeving, dat ook bij haar opdrachtgevers het circulaire gedachtegoed onder de aandacht brengt. De...

Lees meer

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals Figuur 1: De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen In 2015 hebben de Verenigde Naties ingestemd met 17 ontwikkelingsdoelstellingen. Deze doelen moeten de wereld in 2030 tot een betere plek maken. Als lid van de Verenigde Naties streeft ook Nederland de zeventien Sustainable D...

Lees meer

Leven op het land

Om het leven op land prettig te houden voor mensen en dieren, is het nodig om duurzaam om te gaan met onze ecosystemen en bossen en onze biodiversiteit te behouden. Herstel waar nodig en behoud de waarde van de natuur die we nog hebben. Met het Insert Kwaliteitslabel Groen zetten wij ons in voor het...

Lees meer

Duurzame steden en gemeenschappen

Om steden leefbaar te houden, moet de nadelige milieu-impact gereduceerd worden. Hiervoor is onder andere afvalbeheer van groot belang. Door te kiezen voor circulaire inzet van vrijkomende materialen, kunnen de afvalstromen drastisch worden verkleind. Samen met onze partners uit de bouw-, civiel- en...

Lees meer

Industrie, Innovatie en infrastructuur

De VN kijkt bij SDG 9 naar transport, wegen, irrigatie, energie en informatie- en communicatietechnologie. Specifiek bij het vierde subdoel wordt als doel nagestreefd om in 2030 de infrastructuur te moderniseren en duurzaam te maken. Insert werkt samen met de sector Civiel aan het inzetten van herbr...

Lees meer

Op zoek naar circulaire materialen of groenobjecten?

Op onze marktplaats vindt u ons complete aanbod.

Naar de marktplaats