Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals Figuur 1: De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen In 2015 hebben de Verenigde Naties ingestemd met 17 ontwikkelingsdoelstellingen. Deze doelen moeten de wereld in 2030 tot een betere plek maken. Als lid van de Verenigde Naties streeft ook Nederland de zeventien Sustainable D...

Lees meer

Leven op het land

Om het leven op land prettig te houden voor mensen en dieren, is het nodig om duurzaam om te gaan met onze ecosystemen en bossen en onze biodiversiteit te behouden. Herstel waar nodig en behoud de waarde van de natuur die we nog hebben. Met het Insert Kwaliteitslabel Groen zetten wij ons in voor het...

Lees meer

Duurzame steden en gemeenschappen

Om steden leefbaar te houden, moet de nadelige milieu-impact gereduceerd worden. Hiervoor is onder andere afvalbeheer van groot belang. Door te kiezen voor circulaire inzet van vrijkomende materialen, kunnen de afvalstromen drastisch worden verkleind. Samen met onze partners uit de bouw-, civiel- en...

Lees meer

Industrie, Innovatie en infrastructuur

De VN kijkt bij SDG 9 naar transport, wegen, irrigatie, energie en informatie- en communicatietechnologie. Specifiek bij het vierde subdoel wordt als doel nagestreefd om in 2030 de infrastructuur te moderniseren en duurzaam te maken. Insert werkt samen met de sector Civiel aan het inzetten van herbr...

Lees meer

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Alle circulaire stappen die Insert zet, zetten wij samen met de markt. Om onze circulaire doelstellingen te bereiken, zijn samenwerkingen en partnerschappen essentieel. Samen weten we immers het beste hoe we nieuwe stappen kunnen zetten en hoe we de omslag naar een circulaire economie het beste kunn...

Lees meer

Verantwoordelijke consumptie en productie

Het doel van Insert is het tegengaan van grondstofverspilling. Hiervoor focussen wij ons op circulair gebruik van bouwmaterialen, materialen uit de openbare ruimte en bomen en heesters. Hierdoor worden primaire grondstoffen behouden en wordt CO2-uitstoot voorkomen. Vanuit onze doelstelling, werkt In...

Lees meer

Onze geschiedenis

Lees meer

Adverteren Insert Marktplaats

Lees meer

Samenwerking met Fuse Solutions bekrachtigd met Gaudí overeenkomst

Samenwerking met Fuse Solutions bekrachtigd met Gaudí overeenkomst Fuse Solutions en Insert werken nauw samen op het gebied van digitalisering en de opnameapp voor het digitaal inventariseren van herbruikbare materialen en grondstoffen in de gebouwde omgeving en openbare ruimte. Een intensieve same...

Lees meer

Samenwerking met Jurato bedrijfsjuristen

Jurato bedrijfsjuristen sluit aan als Gaudí van Insert Jurato bedrijfsjuristen en Stichting Insert hebben op 20 april officieel de samenwerkingsovereenkomst getekend. Al sinds de oprichting van Insert werken wij met veel plezier en vertrouwen samen met Jurato. Zij ondersteunen ons in juridische vra...

Lees meer

Op zoek naar circulaire materialen of groenobjecten?

Op onze marktplaats vindt u ons complete aanbod.

Naar de marktplaats