Wat is circulair?

De wereld verandert ingrijpend. We moeten duurzamer gaan denken. En vooral: duurzamer gaan doen. Stichting Insert is een innovatie, circulair platform. Samen met onze leden en partners ondersteunen wij de transitie van lineair naar circulair werken. Ook uw bedrijf kan hieraan meewerken.

Ik zoek informatie over circulariteit​

Insert kan u helpen!

In het grondstoffenakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 een volledig circulaire economie heeft. Stichting Insert biedt een platform om samen met de sloop, groen en civiele markt, te werken aan de transitie naar circulair werken.

Maar wat is circulariteit eigenlijk en hoe kan een circulair project het beste worden aangepakt?

Wat is circulariteit?

Bij Insert kijken wij naar circulair bouwen als het hergebruiken van bestaande materialen en grondstoffen op een zo hoogwaardig mogelijk niveau. Stichting Insert biedt ondersteuning om dit in de Bouw-, Civiele- en Groensector te bereiken. De ene keer betekent circulariteit dat een materiaal één-op-één hergebruikt kan worden (reuse). De andere keer betekent het dat er een handeling nodig is voordat het opnieuw ingezet kan worden (refurbish).

Stappen circulair project

Om een project circulair aan te pakken, zijn een aantal aspecten van belang:

Tijd

Een project opzetten met gebruik van circulaire materialen kost tijd. Materialen, bomen of struiken uit een sloopproject moeten middels een materialen- en grondstoffeninventarisatie in kaart worden gebracht. Hiermee wordt duidelijk wat er bij een project vrijkomt en welke materialen waar circulair kunnen worden toegepast. Om deze afstemming van vraag en aanbod ideaal op elkaar af te stemmen, is tijd nodig.

Samenwerking
De samenwerking bij een circulair project kan er heel anders uitzien, dan de samenwerking bij een traditioneel project. Door bijvoorbeeld een civiele aannemer, een hovenier en de opdrachtgever samen aan tafel te zetten kan herbruikbaarheid een praktische invulling krijgen. Zo kan worden toegewerkt naar een co-creatie. Niet elke speler met een belang op zich, maar in gezamenlijkheid wordt dan gewerkt aan een circulaire ambitie. 

12R model circulair werken

Circulair bouwen is het hergebruik van bestaande materialen en grondstoffen op een zo hoogwaardig mogelijk niveau. Zo hoogwaardig mogelijk is de ene keer één-op-één hergebruik, terwijl de andere keer handelingen nodig zijn, voordat een materiaal op een volgende plek een tweede leven krijgt.

In het 12R model circulair werken is schematisch weergegeven op welke manieren een materiaal of grondstof circulair kan worden gebruikt. Steeds wordt de afweging gemaakt, welke R het meest hoogwaardig is. Door dit consequent te doen, werken we samen aan een circulaire wereld.

Op de kennispagina, staan diverse artikelen met betrekking tot circulair bouwen of het hergebruik van materialen in de buitenruimte.