Kwaliteitslabel groen - Circulair groen - Bomen verplanten

Insert Kwaliteitslabel Groen

Ecosystemen leveren continu diensten die onmisbaar zijn voor mensen. Deze ecosysteemdiensten maken de aarde leefbaar: beplanting zuivert water en lucht, faciliteert biodiversiteit, houdt hemelwater vast, reguleert het CO2-gehalte en slaat stikstof op. De waarde van deze diensten neemt toe naarmate de beplanting meer volwassen is. Daarom zet Stichting Insert zich in om juist bomen en heesters die al jaren de tijd gehad hebben om te groeien, niet te verspillen, maar circulair te verplanten.

Het Insert Kwaliteitslabel Groen geeft inzicht in de haalbaarheid van het verplanten van een groenobject. Hierbij worden diverse aspecten meegenomen, zoals de conditie van het te verplanten object, maar ook wordt gekeken naar de omstandigheden van de huidige plaats van het object.

De eerste stap om de haalbaarheid te beoordelen is het maken van een QuickScan. Tijdens deze visuele analyse wordt beoordeeld of de boom of heester geschikt is voor verplanting. Vervolgens wordt het groenobject aangeboden via de Insert Marktplaats. Wanneer er besloten wordt dat het wenselijk is dat de boom of heester verplant zal worden, wordt nog een aanvullend Verplantbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hierin wordt onder andere onderzoek gedaan naar de bewortelingsintensiteit, waterhuishouding en de geschiktheid van de nieuwe groei- en standplaats.

Vervolgens worden de nodige voorbereidingen getroffen om tot de uiteindelijke verplanting te komen. Nadat de boom of heester is verplaatst, wordt nazorg gegeven, zodat de kans van een geslaagde verplanting toeneemt.

Bent u benieuwd naar de inhoud van de formats van de QuickScan en het Verplantbaarheidsonderzoek? Laat het ons weten.

Vraag de formats aan

Verplantingsproces

Bekijk of deel ook onze folder over het Insert Kwaliteitslabel Groen

INSERT GROENFOLDER_website