Sectoren - bouw - groen - civiel

Sectoren

Bouw

De bodem van de aarde raakt uitgeput en grondstoffen worden steeds schaarser. In de bouw komen veel materialen en grondstoffen vrij. Veel daarvan wordt verbrand, gestort of geloosd. Bij Insert zetten wij ons in om op een andere manier met deze materialen om te gaan.

Bekijk

Civiel

In de openbare buitenruimte zijn veel materialen die circulair hergebruikt kunnen worden. Denk aan lantaarnpalen, betonklinkers, straatmeubilair en trottoirbanden. Hiermee kunnen we ook in de civiele sector het gebruik van primaire grondstoffen verlagen en de CO2-uitstoot verminderen.

Bekijk

Groen

Ecosystemen leveren continu diensten die van onschatbare waarde zijn voor mens en aarde. Insert zet zich in om bomen en heesters die al jaren de tijd hebben gehad om te groeien, niet te verspillen, maar juist circulair te verplanten.

Bekijk