Onze geschiedenis

Hoe het begon

8 februari 2018 nam BOOT het initiatief om Insert op te richten. Samen met 12 sloopbedrijven zijn we begonnen met de bouw van een website en marktplaats, met als doel inzicht te bieden in herbruikbare bouwmaterialen en grondstoffen.

Na een half jaar is dit doel uitgebreid, om ook circulaire mogelijkheden in de groen- en civiele sector zichtbaar te maken. En zo ontstond een groep van totaal 17 co-founders, bedrijven uit de markt, die samen de uitdaging van circulair werken wilden aangaan. Samen met onder andere de partners van het eerste uur werken wij aan een duurzame wereld, minder verspilling, behoud van primaire grondstoffen en het verminderen van CO2-uitstoot.

Bij sloopprojecten, renovaties van gebouwen en in de openbare ruimte, zoals bij onderhoud of aanleg van wegen, straten, wijken en parken, worden vaak enorme hoeveelheden materiaal vervangen. Het ‘oude’ materiaal wordt vaak als afval beschouwd en als zodanig afgevoerd. Zonde, want hiermee gaan veel primaire grondstoffen verloren, terwijl veel van deze materialen nog goed herbruikbaar zijn, dan wel één op één, dan wel met een kleine aanpassing. Met hergebruik worden primaire grondstoffen bespaard en wordt de uitstoot van schadelijke stoffen als CO2 en stikstof enorm verminderd.

We kijken continu welke diensten en oplossingen nodig zijn om de circulaire markt verder te brengen. En met succes. (Bouw)materialen, materialen uit de openbare ruimte en bomen krijgen steeds vaker een tweede leven. Op deze manier werken wij samen aan het behoud van de aarde.

Onze co-founders

Tijdens de oprichting van Insert kregen we het vertrouwen van 17 bedrijven uit de sloop-, groen en civiele branche die met ons én met elkaar wilden samenwerken om circulaire oplossingen te ontwikkelen. Samen met hen zijn wij het avontuur aangegaan om de circulaire economie aan te jagen. Door de jaren heen is de groep partners veranderd. Desalniettemin staan onze co-founders voor ons nog altijd aan de basis van het oprichten van Insert.

Benieuwd met wie we momenteel samenwerken? Ontdek onze huidige groep partners op de partner-pagina.

Onze oorspronkelijke co-founders

Milestones

Stichting Insert

Omdat wij vinden dat de circulaire economie van en voor iedereen moet zijn, werkt Insert sinds 14 november 2018 als een stichting. Zonder winstoogmerk en zonder commercieel belang zetten wij ons in voor de wereld van morgen. Samen met onze partners werken wij aan zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van materialen en groenobjecten in de leefomgeving, door via onze verschillende diensten inzicht te bieden en te verbinden.

Doorontwikkeling Insert Marktplaats

Ontwikkelingen Insert Marktplaats

Na het opzetten van de marktplaats eind  2018, heeft Insert op basis van ervaring en kennis van onder andere onze gebruikers, verder gebouwd aan een praktisch platform. Dit heeft geleid tot het constant verbeteren van de marktplaats, wat in 2019 resulteerde in de marktplaats 2.0. De belangrijkste aanpassing toen was dat het in deze marktplaats mogelijk werd om op STABU-codering materialen te zoeken. Daarnaast waren inmiddels zoveel functionaliteiten ingebouwd, dat we ook vanuit een andere programmeertool zijn gaan ontwikkelen. Dit leidde eind 2020 tot de Insert marktplaats 3.0. Daar is later een besloten omgeving aan toegevoegd: Insert Connect. Zo kunnen gebruikers zelf bepalen of de circulaire materialen publiek zichtbaar moeten zijn, of alleen voor een besloten groep.

Met de huidige versie biedt Insert een digitaal platform waarmee op een zo optimaal mogelijke manier inzicht wordt geboden in circulaire bouwmaterialen, materialen uit de openbare ruimte, bomen en heesters. Ook kan met verschillende sectorcodes, STABU en RAW codering, worden gezocht naar beschikbare circulaire materialen. Momenteel hebben gebruikers bovendien de mogelijkheid om bijvoorbeeld hun bouwteam toegang tot hun account te geven. Hiermee kunnen zij met verschillende rollen samenwerken binnen het Insert Platform.

Onze circulaire diensten

Naast de marktplaats, zet Insert zich ook op andere manieren in voor een circulaire economie. Zo bieden wij hulp bij specifieke circulaire zoekopdrachten en hebben via onze partners de mogelijkheid materialen tijdelijk op te slaan voordat het op de nieuwe locatie kan worden hergebruikt.

Door partijen met elkaar te verbinden, ondersteunen wij bij het aanbieden van een materiaal- en/ of grondstoffeninventarisatie en bij het geven van advies over circulaire mogelijkheden bij uw project.

Circulaire materiaalstromen

Samen met onze partners werken wij ook aan het opzetten van materiaalstromen om circulaire of refurbished materialen opnieuw in de markt te zetten. Hiermee wordt voor een hele afvalstroom een alternatief geboden, waarmee materialen en grondstoffen bespaard worden. In het najaar 2020 hebben wij op deze manier onze eerste refurbished materiaalstroom gelanceerd. Door het oogsten en hergebruiken van plafondplaten besparen wij met zijn allen miljoenen kilo’s CO2 uitstoot en wordt de inzet van primaire grondstoffen voorkomen.

Lees meer over onze Refurbished Plafondplaten

 

Kwaliteitslabel Groen

Ook hebben wij met onze partners uit de groensector het Insert Kwaliteitslabel Groen opgezet. Het doel van dit label is om het kappen van bomen te verminderen en inzicht te geven in de mogelijkheden van het verplanten van bomen en heesters.

Bomen die jarenlang de tijd hebben gehad om te groeien, bieden een enorme waarde voor de omgeving. Wanneer de bestemming van een gebied wijzigt en de boom niet in het nieuwe plan past, worden deze bomen vaak gekapt.

Om de waarde van een boom te behouden, kijken wij met Kwaliteitslabel Groen naar mogelijkheden om een boom te verplanten.

Lees meer over het Kwaliteitslabel Groen

 

Onze partners

Dit alles kunnen wij natuurlijk niet alleen. De circulaire economie is een economie van en voor ons allemaal. Met onze kernpartners, Gaudí’s en aangesloten Connect Partners, zoeken wij steeds weer de verbinding. Samen geven wij inzicht in de mogelijkheden die hergebruik van materialen en bomen biedt. En samen zetten wij steeds weer de stappen die nodig zijn om circulariteit aan te jagen.