Circulariteit infra

Sector Civiel

In de openbare buitenruimte zijn veel materialen die circulair hergebruikt kunnen worden. Denk aan lantaarnpalen, betonklinkers, straatmeubilair en trottoirbanden. Hiermee kunnen we ook in de civiele sector het gebruik van primaire grondstoffen verlagen en de CO2-uitstoot verminderen.

Wat we doen

Op de Insert Marktplaats wordt zichtbaarheid gegeven aan circulaire materialen voor de openbare buitenruimte. Daarnaast werken wij met diverse partijen, om de circulaire stromen tussen hun projecten te optimaliseren. Met ons platform bieden wij inzicht in de circulaire mogelijkheden in de openbare buitenruimte.

Werken aan grondstoffenakkoord

In het grondstoffenakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 een volledig circulaire economie heeft. Insert biedt een platform om samen met de bouw, groen en civiele markt, te werken aan de transitie naar circulair werken.

CO2-besparing

Door het circulair gebruik van materialen uit de buitenruimte, kunnen wij met zijn allen vele miljoenen kilo’s CO2-uitstoot voorkomen.