Duurzame steden en gemeenschappen

Categorie:

14-06-2021

Om steden leefbaar te houden, moet de nadelige milieu-impact gereduceerd worden. Hiervoor is onder andere afvalbeheer van groot belang. Door te kiezen voor circulaire inzet van vrijkomende materialen, kunnen de afvalstromen drastisch worden verkleind.

Samen met onze partners uit de bouw-, civiel- en groen sector werken wij aan het verkleinen van deze afvalstromen. Bij alle vrijkomende materialen streven wij naar de hoogst mogelijke manier van hergebruik en daarmee werken wij mee aan duurzame steden en gemeenschappen.