Circulaire economie in de lift

Categorie: Kennisbank

26-01-2023

De circulaire economie zit in de lift, blijkt uit onderzoek van SEO Economisch onderzoek in opdracht van MVO Nederland. 14,5% van ondernemend Nederland is bezig met de circulaire economie, ten opzichte van 13,1% in 2018.

Een lange weg te gaan

Groei is natuurlijk mooi, maar het is slechts een kleine groei van iets meer dan 1 procentpunt. De groei vlakt bovendien af. Insert ziet steeds meer bedrijven om zich heen die bezig zijn met de het hoogwaardig hergebruiken van materialen. Helaas komen we ook nog genoeg organisaties tegen die hier nog helemaal geen oog voor hebben. We zijn blij met de resultaten uit dit onderzoek. Tegelijkertijd is het verontrustend, want er is nog zo’n lange weg te gaan.

Circular Material Use Rate (CMUR)

De CMUR is een ratio van het secundaire materiaalgebruik ten opzichte van het totale materiaalgebruik. In 2021 was dat 33,8%. Dit geeft aan dat naar verhouding ruim een derde van het materiaalgebruik circulair was. Het is wel zo dat het hier niet alleen gaat om hoogwaardig hergebruik van materialen, zoals Insert dit ideaal gezien ziet. In dit getal worden ook het aandeel biogrondstoffen en het aandeel gebruikte materialen uit afval en gerecyclede producten meegenomen.

Het onderzoek

In de Nieuwe Economie-index (NEx) wordt jaarlijks de afstand tot de nieuwe economie in kaart gebracht. Onder een nieuwe economie verstaat MVO Nederland een gezonde economie die klimaatneutraal, circulair en inclusief is, met eerlijke en transparante handelsketens. Aan de basis van de NEx staat een gestructureerde set indicatoren. Deze indicatoren resulteren in een gewogen gemiddelde, waarbij ieder thema even zwaar meetelt.

Lees hier het volledige rapport

 

De grote uitdaging

Er is een nog een lange weg te gaan om van 14,5% naar 100% te gaan. Als Nederland hebben we als doel gesteld om dat in 2050 te hebben gehaald, maar met de huidige groei lijkt dat voorlopig niet haalbaar. Daarom moeten we met z’n allen de schouders er onder zetten om de circulaire economie tot een succes te laten zijn. Wij geloven dat dit een flinke uitdaging is, maar niet onhaalbaar!

Insert is ervan overtuigd dat we de oude lineaire processen moeten veranderen. Dit rapport laat zien dat er nog enorm veel werk aan de winkel is. Niet door nog meer rapporten en onderzoeken te schrijven, maar gewoon door te doen! Wij helpen organisaties om deze stap te maken. Eerst kleine stapjes, daarna steeds groter, dan zullen we zien dat we echt verschil maken.

Klaar voor de volgende stap?

Benieuwd wat Insert doet met de informatie uit dit rapport? En wil je zelf ook stappen gaan zetten richting een circulaire economie?

Onze programmamanager circulair Peter Kreukniet praat graag met je verder om samen de volgende stap te zetten.

21-03-2024

Video: De waarde van hergebruik

Kijk niet alleen naar de financiële waarde van herbruikbare materialen! Collega Bram Williams geeft in deze korte uitl...

Verder lezen
01-02-2024

Video: Voldoen aan de wensen van potentiele kopers

Hoe sluiten jouw herbruikbare materialen aan bij architecten en aannemers? Collega Bram Willems geeft tips in deze korte...

Verder lezen
20-12-2023

Video: Data verzamelen over hergebruik

Benieuwd hoe je data verzamelt voor herbruikbare materialen? Collega Bram Willems geeft tips in deze korte uitlegvideo. ...

Verder lezen