De totale circulaire waarde

Categorie: Kennisbank

26-10-2022

De keuze om circulariteit, en specifiek hergebruik van materialen, toe te passen in projecten is vaak alleen gebaseerd op de financiële haalbaarheid. Omdat hier nog niet altijd een positief plaatje uitkomt houdt het daar vaak op en sneuvelen circulaire ambities. Maar hergebruik van materialen kan op veel meer gebieden van toegevoegde waarde zijn waardoor de uitkomst toch positief kan zijn.

De circulaire waardekaart van Insert is ontwikkeld om overzicht en inzicht te bieden in de totale waarde van circulariteit. Deze waardekaart is ontwikkeld op basis van de leidraad ‘Meten van circulariteit’ van CB23 en het greenpaper ‘Circulair waarderen’ van Copper8.

Financiële waarde

De eerste waarde in de waardekaart is de financiële waarde van het circulaire materiaal. Hierbij is het belangrijk om ook bijvoorbeeld vermeden afvoerkosten en de Total Cost of Ownership (TCO) mee te nemen. Op basis hiervan krijg je inzicht in de haalbaarheid en kosteneffectiviteit. De financiële waarde hangt nauw samen met de andere vijf waarden. Hoe hoger deze andere waarden, hoe hoger ook de financiële waarde is!

Technische waarde

De tweede waarde is de technische waarde. Dit vertegenwoordigt de mate waarin het object opnieuw kan worden toegepast en gebruikt. Een object heeft namelijk veel eigenschappen die behouden kunnen worden wanneer je het object hergebruikt. Het is zonde om hier niet gebruik van te maken! Bij het beoordelen van deze waarde houd je rekening met onder anderen of het product functioneel voldoet en of het voldoet aan onder andere de prestatie-eisen, adaptief vermogen en de losmaakbaarheid.

Maatschappelijke waarde

Als derde heb je de maatschappelijke waarde. Hierbij kijk je naar de manier waarop je met het hergebruiken van objecten waarde kan toevoegen voor de lokale gemeenschapen SROI. Dit kan bijvoorbeeld door de omgeving de mogelijkheid te geven om voor de sloop van het gebouw herbruikbare objecten te kopen. Of door SROI in te zetten bij het opknappen van objecten die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Belevingswaarde

Vervolgens heb je de esthetische waarde van een object. Hierbij kijk je naar de zichtbaarheid en beleving van circulariteit. Het toepassen van historische of karakteristieke elementen kan namelijk van grote (immateriële) waarde zijn voor bewoners/gebruikers. Ook hele kleine dingen, zoals het hergebruiken van huisnummerplaatjes, kan van grote waarde zijn voor bewoners en het draagvlak van het project vergroten.

Milieu waarde

Daarnaast heb je de waarde milieu. Door het toepassen van circulaire maatregelen beperk je materiaalgebruik en voorkom je verlies van (schaarse) materialen. Hergebruik zorgt ervoor dat je (in de meeste gevallen) een lagere milieu-impact (en dus lagere MKI) hebt dan wanneer je nieuwe materialen gebruikt. Dit zorgt er ook voor dat de MPG van je project verlaagt!

PR waarde

En tot slot heb je de PR waarde. Wanneer je als organisatie circulaire doelstellingen nastreeft kun je dit ook naar buiten communiceren. Dit versterkt het groene imago van je organisatie. Het thema duurzaamheid is een populair onderwerp en steeds meer mensen willen hier meer over weten. Er is een steeds grotere groep mensen op basis van duurzame doelstellingen kiest met wie ze samenwerkt.

Zelf gebruiken

De Circulaire Waardekaart van Insert mag door iedereen gebruikt worden in presentaties of in rapporten onder vermelding van Insert.

Download de Circulaire Waardekaart

 

Hoe waardeer jij circulair werken?

Wij zijn benieuwd welke waarde jij toekent aan circulair werken. En misschien kunnen we je daar mee helpen. Peter Kreukniet gaat graag het gesprek met je aan om te kijken hoe jij circulair werken anders kunt waarderen.

Persoon bezoekt Insert Platform op computer
09-07-2024

Ontwikkeling nationaal platform herbruikbare bouwmaterialen

Het aanbod van herbruikbare bouwmaterialen in Nederland is versnipperd. Potentiële kopers zoeken nu op tal van verschil...

Verder lezen
21-03-2024

Video: De waarde van hergebruik

Kijk niet alleen naar de financiële waarde van herbruikbare materialen! Collega Bram Williams geeft in deze korte uitl...

Verder lezen
01-02-2024

Video: Voldoen aan de wensen van potentiele kopers

Hoe sluiten jouw herbruikbare materialen aan bij architecten en aannemers? Collega Bram Willems geeft tips in deze korte...

Verder lezen