Herbruikbare zonnepanelen

Categorie: Nieuws

08-11-2023

“Door hergebruik van zonnepanelen samen op weg naar een duurzame toekomst”

Stichting Insert is verheugd om de handen ineen te slaan met Stichting ZonNext, een samenwerking met een nobel doel zegt Peter Kreukniet van Insert. Het hergebruik van zonnepanelen en het bevorderen van de circulaire economie staat bij beide stichtingen centraal. Deze samenwerking benadrukt niet alleen de vele voordelen van het hergebruiken van zonnepanelen, maar sluit ook naadloos aan bij het streven van Insert om verspilling tegen te gaan, de levensduur van zonnepanelen te verlengen en hergebruik van bouwmaterialen te promoten via haar innovatieve marktplaats.

De voordelen van een circulaire economie en het voorkomen van verspilling

In een tijd waarin milieuvraagstukken steeds urgenter worden, staat het concept van een circulaire economie centraal. Een circulaire economie streeft naar minimale verspilling en maximalisatie van hulpbronnen door producten te hergebruiken, reviseren en recyclen. De inspanningen van Stichting ZonNext om zonnepanelen te hergebruiken passen naadloos bij deze visie. Door zonnepanelen een tweede leven te geven, verlengen we hun nuttige levensduur, verminderen we de vraag naar nieuwe materialen en beperken we de ecologische impact van productie.

Stichting ZonNext: het weeshuis voor zonnepanelen

“ZonNext zorgt ervoor dat gebruikte zonnepanelen opnieuw gebruikt worden. Daarvoor zoeken ze bij voorkeur maatschappelijke organisaties die de panelen tegen kostprijs afnemen en willen laten plaatsen. Zo kunnen ze tot het einde van hun levensduur gebruikt worden. Andere gegadigden zijn natuurlijk ook welkom” aldus Yuri Pelser van ZonNext. De panelen kunnen overal vandaan komen. Denk bijvoorbeeld aan eigenaren die hun huidige zonnepanelen voor het einde van hun levensduur vervangen voor nieuwe panelen. Of aan leveranciers die hele partijen teruggezonden krijgen omdat een aantal panelen in het systeem kapot zijn. Deze panelen kunnen prima een doorstart maken, bijvoorbeeld op daken van scholen, verenigingen en publieke gebouwen, of op huizen van woningcorporaties in wijken waar mensen in energiearmoede wonen. Echt grote hoeveelheden kunnen gebruikt worden op locaties waar fair solar zonneparken ontwikkeld worden. ZonNext werkt samen met Weee Nederland en haar dochter Refurn. Refurn heeft als enige organisatie in Europa het CENELEC-reuse certificaat waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid van elk hergebruikte zonnepaneel gegarandeerd is. Elk paneel wordt door Refurn grondig schoongemaakt en uitvoerig getest.

Verlengen van de levensduur van zonnepanelen

Zonnepanelen spelen een cruciale rol in de overgang naar schone energiebronnen. De levensduur bedraagt doorgaans 25 tot 30 jaar maar ze worden vanwege economische redenen vaak eerder afgedankt. Door deze panelen na hun oorspronkelijke eerste installatie opnieuw te gebruiken, verlengen we effectief hun bruikbaarheid en verminderen we de milieu-impact van het fabricageproces van nieuwe panelen. Deze verlengde levensduur draagt bij aan verminderde CO2-uitstoot, minder energieverbruik en een groenere toekomst voor komende generaties. En dat we daarbij maatschappelijke organisaties een steuntje in de rug kunnen geven maakt ons extra blij.

Insert Marktplaats: transformeren van afval tot kansen

De Insert marktplaats voor hergebruik van bouwmaterialen is een krachtig instrument om hergebruik makkelijker te maken. Dit platform brengt kopers en verkopers van herwonnen bouwmaterialen samen. “Door materialen weg te houden van stortplaatsen en hergebruik te stimuleren, speelt de marktplaats een cruciale rol in duurzame bouwpraktijken. Via dit initiatief verminderen we niet alleen afval, maar ondersteunen we ook de circulaire economie” aldus Peter Kreukniet.

In lijn met de transitie-agenda van de overheid

De samenwerking tussen Stichting Insert en Stichting ZonNext sluit naadloos aan bij de transitie-agenda van de overheid naar een duurzamere toekomst. Door de nadruk te leggen op hergebruik van zonnepanelen en herwonnen materialen, ondersteunt deze samenwerking direct de doelen van het land om broeikasgasemissies te verminderen, hulpbronnen te behouden en de overstap naar hernieuwbare energiebronnen te stimuleren.

De kracht van samenwerken

Stichting Insert fungeert als een katalysator om uiteenlopende partners bijeen te brengen die een gezamenlijk doel delen. Door samen te werken, benutten we een schat aan expertise, innovatieve ideeën en gedeelde bronnen. Onze missie is om deze partnerschappen te versterken en oplossingen te creëren die de overgang naar een meer circulaire, duurzame en milieuvriendelijke samenleving versnellen.

21-03-2024

Video: De waarde van hergebruik

Kijk niet alleen naar de financiële waarde van herbruikbare materialen! Collega Bram Williams geeft in deze korte uitl...

Verder lezen
01-02-2024

Video: Voldoen aan de wensen van potentiele kopers

Hoe sluiten jouw herbruikbare materialen aan bij architecten en aannemers? Collega Bram Willems geeft tips in deze korte...

Verder lezen
20-12-2023

Video: Data verzamelen over hergebruik

Benieuwd hoe je data verzamelt voor herbruikbare materialen? Collega Bram Willems geeft tips in deze korte uitlegvideo. ...

Verder lezen