Insert werkt samen met Rijkswaterstaat

Categorie: Nieuws

17-05-2023

“Kennis delen om snel stappen te zetten naar circulair werken in de GWW”

Insert werkt in een consortium van SGS INTRON, Royal HaskoningDHV, AEF en PHI Factory voor Rijkswaterstaat aan kennisontwikkeling en -implementatie van circulariteit in de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Een mooie samenwerkingen die bijdraagt aan nieuwe stappen binnen de circulaire economie. Dat Insert hierbij betrokken is, is een mooi compliment, want Rijkswaterstaat stelde hoge eisen aan de deelnemende partijen, zowel qua ervaring met de materie als qua kennisniveau.

Optimaal benutten van elkaars kennis

“Dat hoge niveau is vereist om onze vragen te kunnen beantwoorden”, legt Programmamanager Circulaire Economie in de GWW Boukje van Reijn uit. “Rijkswaterstaat wil in 2050 circulair zijn en al in 2030 circulair en klimaatneutraal werken. Om die ambitieuze doelstellingen te kunnen halen, hebben we snelheid nodig. Maar ook heel veel kennisontwikkeling en -deling. Als het om circulariteit gaat, zijn we allemaal nog aan het ontdekken. Ik verwacht dat we door open samenwerking en kennisdeling binnen de raamovereenkomst én met de sector daarbuiten veel beter gebruik kunnen gaan maken van elkaars expertise. Daarbij zullen partijen die zich langdurig aan ons binden, beter met ons mee kunnen denken. Waardoor we sneller stappen kunnen zetten. Zowel op het gebied van kennisontwikkeling als met de implementatie daarvan. Het idee is dat we die nieuwe kennis ook echt gaan inbrengen en borgen in onze werkprocessen. Het gaat dus niet alleen om denken, we willen meteen ook gaan dóen: zichtbaar steeds meer circulair gaan werken.”

Versneld proces

Van Reijn is heel blij met de geselecteerde partijen: “Het is een mooie mix van deskundige partijen. Van meer academische partners die op een hoog abstractieniveau mee kunnen denken tot partners die onze processen kennen en veel ervaring met de uitvoering hebben. Wij kijken ernaar uit om met ze aan de slag te gaan.” In eerste instantie is dat voor twee jaar. Maar als alles naar wens verloopt, is verlenging tot eind 2026 mogelijk. De overeenkomst is opgezet met het idee langere tijd samen te werken. “Dat zorgt voor continuïteit in de ontwikkeling”, legt van Reijn uit. “Daarbij kunnen we op deze manier veel sneller schakelen en kostbare tijd besparen. Voorheen tuigden we voor iedere opdracht een soort ‘treintje’ op: uitvraag, aanbestedingstraject, gunning opdracht en uitvoering. Op basis van het resultaat volgde dan eventueel een volgende opdracht met eenzelfde opzet. Dat kostte ons, onze afdeling inkoop en de deelnemende marktpartijen veel tijd. Binnen deze raamovereenkomst gaan we op een totaal nieuwe manier werken. Wie meedoet hoeft niet, zoals anders, voor iedere opdracht de concurrentie met de andere deelnemers aan te gaan. We willen binnen de verschillende percelen in goed overleg tot een verdeling van de opdrachten komen. Bij wie past welke opdracht het beste? Met de open samenwerking en kennisdeling die we afgesproken hebben, denken we ook daar samen uit te komen.”

De rol van Insert

Rijkswaterstaat heeft voor ieder perceel al diverse opdrachten op het wensenlijstje staan. Insert is binnen het consortium actief in twee percelen.

Onze ontwikkelaar transitie circulariteit bij Insert werkt mee aan de invulling van perceel 2 ‘Meten en monitoren’. “Ik ben bezig om de databronnen voor vrijkomende materialen in kaart te brengen en te kijken hoe deze data voor Rijkswaterstaat op een efficiënte manier ontsloten kan worden. Met deze data willen we inzicht creëren in welke materialen vrijkomen en hoe het wordt verwerkt. Wordt het hergebruikt of gerecycled? Met deze data krijgt Rijkswaterstaat inzicht in hoe circulair ze zijn en waar ze kunnen verbeteren.”

Ook in perceel 3 ‘Data en paspoorten’ denkt Insert mee. “Insert heeft de kennis van Circulaire Economie en data. We hebben dat opgebouwd met onze ervaring vanuit het platform en onze aanvullende diensten.”, vertelt Peter Mooij van Insert. “In dit perceel gaat het om concrete vragen, zoals: hoe kunnen we als organisatie gaan werken met een materialenpaspoort en waar halen we die data vandaan? Maar ook: hoe bewaar je op een doorzoekbare manier alle data van materialen in projecten, die je nodig hebt om circulair te werken?”

Als Insert zijn we blij om samen te werken met de partners om samen stappen te zetten in het proces om circulair te gaan werken in de openbare ruimte.

Meer weten over het project met Rijkswaterstaat?

Benieuwd naar wat wij nog meer doen voor Rijkswaterstaat en hoe we jou kunnen helpen? Neem contact op met Peter Mooij.

21-03-2024

Video: De waarde van hergebruik

Kijk niet alleen naar de financiële waarde van herbruikbare materialen! Collega Bram Williams geeft in deze korte uitl...

Verder lezen
01-02-2024

Video: Voldoen aan de wensen van potentiele kopers

Hoe sluiten jouw herbruikbare materialen aan bij architecten en aannemers? Collega Bram Willems geeft tips in deze korte...

Verder lezen
20-12-2023

Video: Data verzamelen over hergebruik

Benieuwd hoe je data verzamelt voor herbruikbare materialen? Collega Bram Willems geeft tips in deze korte uitlegvideo. ...

Verder lezen