Voorzichtig slopen om grondstoffen te behouden

Categorie: Kennisbank

Sloopkranen slopen een gebouw
29-09-2021

Een derde van het totale afvalvolume is bouw- en sloopafval. Bij elkaar gaat het in Nederland om ongeveer 24 miljoen ton, daarvan recyclen we meer dan 95%. “De branche maakt zich hard om bouw- en sloopafval als nieuwe grondstoffen toe te passen, maar het moet beter!” stelt Peter Kreukniet van Stichting Insert, “Grondstoffen op een hoogwaardige manier hergebruiken past in een tijd waarin grondstoffen steeds schaarser worden.”

“Insert streeft naar het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van (bouw)materialen en grondstoffen. Als stichting met een onafhankelijke positie werken we samen met sloop-, civiel- en groensector aan een duurzame wereld. Er zijn verschillende diensten die we aanbieden zoals het uitvoeren van materialen- en grondstoffeninventarisaties, materialenopslag op verschillende locaties in Nederland en een digitale marktplaats. Daarmee kunnen we de betrokken branches ondersteunen in hun circulaire ambities”

Digitale materialenhub om vraag en aanbod aan te sluiten

De Insert Marktplaats fungeert steeds vaker als digitaal magazijn voor circulaire materialen die onder andere ontwerpers, architecten en aannemers gebruiken als bron voor gebouw- en materiaalontwerp. Insert heeft met duizenden materialen en bijna 200 unieke projectlocaties het grootste aanbod van circulaire materialen in Nederland. Kreukniet: “We willen nog verder opschalen en nog meer samenwerken met brekers en slopers. Bedrijven hebben allemaal de mogelijkheid om geoogste materialen te plaatsen op de marktplaats van Insert. We praten met alle partijen uit de bouwsector, van architect tot sloper, van aannemer tot opdrachtgever en betrekken hier ook de brancheverenigingen bij. Hierdoor sluiten we om de behoeften van vraag en aanbod beter op elkaar aan.”

Van lastige afvalstroom tot businesscase

Een van de onderzoeken naar materiaalstromen die Insert de afgelopen jaren deed was onderzoek naar hergebruik van plafondplaten. Een afvalstroom die nu nog vaak in de verbrandingsovens belandt en waar je niet direct aan hergebruik denkt. De betrokken kernpartners van Insert sloegen de handen in één en richtten samen de allereerste Nederlandse circulaire coöperatie op. Deze coöperatie oogst plafondplaten uit gebouwen waarna ze op een hublocatie worden behandeld en opnieuw gespoten met een CO2-neutrale, minerale verf. Daarna kunnen ze weer minimaal 15 jaar worden hergebruikt in nieuwe projectlocaties. “De circulaire coöperatie is uniek in Nederland en een mooi voorbeeld van wat we kunnen bereiken als we anders denken en werken” zegt Kreukniet.

Sloopafval als grondstoffen hergebruiken

Circulair bouwen en slopen vraagt om anders te denken en te werken. Het circulaire bouw- en sloopproces is anders waardoor zaken beter op elkaar afgestemd moeten worden. De betrokken partijen moeten samenwerken om de omslag te kunnen maken van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie. “Door vroegtijdig te kijken naar hergebruik van materialen kun je deze al meenemen in je nieuwe ontwerp. Als je drie tot vier maanden voor de sloop pas materialen inventariseert is het al te laat. Zeker om ook nog te oogsten en er een nieuwe bestemming voor te vinden. Gelukkig beseffen opdrachtgevers dat steeds beter.”

Er is nog een lange weg te gaan

Nederland heeft de ambitie om in 2050 een volledige circulaire economie te hebben. Om daar aan te kunnen voldoen moeten we allemaal nog veel werk verzetten volgens Kreukniet. “De hele bouwkolom moet meer samenwerken en concrete circulaire ambities formuleren om meer sloopafval te hergebruiken als grondstoffen. Gelukkig hebben veel sloopbedrijven deze circulaire ambities al en kan Insert vanuit haar onafhankelijke rol samen met de betrokken marktpartijen om die doelstellingen te behalen. We zijn er nog niet, maar wel goed op weg”.

Dit artikel verscheen in september 2021 in BEwerken, het kwartaalblad van BRBS Recycling.

29-03-2023

Insert organiseert eerste Circulaire Safari

Om herbruikbare materialen te oogsten uit een slooppand moet je er altijd vroeg bij zijn. Dat is niet altijd gemakkelijk...

Verder lezen
Bouwvakkers demonteren een stalen kozijn in het Erasmus MC in Rotterdam
10-02-2023

Er is nog veel te doen

Het is de Week van de Circulaire Economie. Een prachtig initiatief van Het Versnellingshuis. Met z’n allen helpen we h...

Verder lezen
Jubileum Insert 2023
08-02-2023

Insert 5 jaar!

Vandaag precies vijf jaar geleden stonden 12 slopers en Ingenieursbureau BOOT aan de wieg van Stichting Insert. Een prac...

Verder lezen