Sustainable Development Goals

Categorie: Kennisbank

SDG's
17-06-2021

Sustainable Development Goals

SDG's

Figuur 1: De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen

In 2015 hebben de Verenigde Naties ingestemd met 17 ontwikkelingsdoelstellingen. Deze doelen moeten de wereld in 2030 tot een betere plek maken. Als lid van de Verenigde Naties streeft ook Nederland de zeventien Sustainable Development Goals (SDGs), ofwel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, na. Samen vormen deze een mondiale agenda waarmee in 2030 drie van de grootste uitdagingen van deze tijd beëindigd moeten worden: armoede, ongelijkheid en klimaatverandering[1]. Stichting Insert draagt met haar circulaire materialenmarktplaats en ondersteunende diensten bij aan diversen van deze doelen.

Over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Het gaat om 17 doelen die door 193 landen zijn vastgelegd. De SDG’s volgen op de Millennium Development Goals die waren opgesteld voor de periode 2000 – 2015. Het nastreven van deze doelen heeft er onder andere voor gezorgd dat armoede in de wereld met de helft afnam en dat het percentage kinderen dat basisonderwijs krijgt, steeg met 90%.

Om aan de hoognodige vooruitgang te blijven werken, zijn de SDG’s opgesteld. Omdat er sinds 2000 ook andere problemen meer zichtbaarheid kregen, is er in de nieuwe reeks doelstellingen ook veel aandacht voor duurzaamheid en klimaat.

Tussen de 17 doelen bestaat een afhankelijkheid, omdat sommige doelen voorwaardelijk zijn voor het realiseren van anderen. Geen honger (SDG2) is bijvoorbeeld afhankelijk van het behoud en herstel van ecosystemen (SDG15) om in de toekomst voldoende gewassen te kunnen verbouwen. Sociale en economische doelstellingen kunnen enkel op termijn gerealiseerd en behouden worden, mits we bepaalde ecologische grenzen niet overschrijden. Hieronder vallen bijvoorbeeld klimaatverandering, en biodiversiteit op het land en in het water (figuur 2).

SDG Pyramide

Figuur 2: Wedding Cake-model van het Stockholm Resilience Institute

Hoe doet Nederland het eigenlijk?

Ondanks het brede draagvlak, blijft Nederland vooral achterlopen op de gestelde klimaat- en energiedoelen (CBS, 2019[2]; SDGNederland, 2019[3]). Volgens de Monitor Brede Welvaart scoort Nederland relatief laag op SDG7 ’Betaalbare en duurzame energie’, SDG13 ‘Klimaatactie’, SDG14 ‘Leven in het water’, en SDG15 ’Leven op het land’. Toch vormen SDG 13 en SDG 15, volgens figuur 2 de randvoorwaarden voor de daarop steunende maatschappelijke en economische doelstellingen. Daarom is het essentieel dat deze doelen juist wel behaald worden.

Wat doet Insert hieraan?

Onder andere voor doelstelling 15 zet Insert zich in, want hier hebben we nog belangrijke stappen te maken. Als stichting opereren wij in de bebouwde omgeving en buitenruimte, een sector die wereldwijd met circa 35-40% bijdraagt aan de uitstoot van broeikasgassen[4][5]. Dit zit hem deels in de materialen die gebruikt worden, wat betekent dat het hoogwaardig hergebruik hiervan een enorme potentie heeft de zware CO2 footprint van deze sector te verlichten en materiaalverspilling te voorkomen (zie figuur 3).

Stichting Insert draagt bij aan een vijftal SDG’s, waarvan SDG12 ‘Verantwoorde consumptie en productie’ en SDG17 ‘Partnerschap om doelstellingen te bereiken’ de binnenste kern van Insert raken: samen werken we namelijk middels duurzaam hergebruik aan het voorkomen van de verspilling van grondstoffen en materialen.

Daarnaast versterken de diensten van Insert in de bouw-, groen- en civiele sector respectievelijk de SDG 11 ‘Duurzame steden en gemeenschap’, SDG 15 ‘Leven op het land’, en SDG 9 ‘Industrie, innovatie en infrastructuur’. Lees hieronder snel verder hoe we dit doen!

SDG's Insert

Figuur 3: Overzicht van SDG subdoelen die Stichting Insert versterkt

SDG 12 | Verantwoorde productie en consumptie |  Insert draagt bij aan efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, door materialen opnieuw de markt in te brengen. Dit doet zij door materialen van aanbieders zichtbaarheid te geven op de Insert Marktplaats. Soms hebben deze materialen een bewerking nodig voordat ze opnieuw ingezet kunnen worden. Dit doen we met milieuvriendelijke producten en processen, waarbij ook hergebruik van verpakkingen niet vergeten wordt. Zo worden bijvoorbeeld Insert plafondplaten in herbruikbare verpakkingen geoogst, bewerkt met een minerale verf, om vervolgens opnieuw in een systeemplafond verwerkt te kunnen worden.

SDG 17 | Partnerschap om doelstellingen te bereiken | Samenwerking zit in de kern van Insert. We zijn geboren uit een samenwerking van verschillende partijen en werken ondertussen met een sterk netwerk van publieke en private partijen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Zo bevorderen we samen circulair materiaalgebruik en kennisoverdracht. Aansluiten bij Stichting Insert kan dan ook op de manier die het beste bij uw doelen past. Daarnaast delen we kennis en inspirerende projecten met de markt.

SDG 11 | Duurzame steden en gemeenschappen | Insert draagt bij aan het beperken van de nadelige milieu-impact die voortkomt uit verstedelijking, door het gebruik van circulair materiaal te faciliteren. Behalve de publieke Insert Marktplaats, doet zij dit ook door gemeenten en grote bouwbedrijven de mogelijkheid te geven hun interne (bouw)materialen her te gebruiken via een Insert Connect Groep. Zo is er binnen de gemeente of het bedrijf altijd inzicht in wat er op welke locatie over is en waar het weer ingezet kan worden.

SDG 15 | Leven op het land | Voor klimaatadaptatie- en mitigatie is het behoud en uitbreiden van groen essentieel. Omdat juist volwassen groenobjecten een grote ecologische waarde hebben, is het van belang dat, waar mogelijk, bomen en heesters niet gerooid, maar juist verplant worden. Samen met expertise uit de markt heeft Insert het Insert Kwaliteitslabel Groen ontwikkeld. Hiermee wordt de potentiële haalbaarheid van de verplanting vroeg in kaart gebracht, is elke stap van het circulaire verplantingsproces verbonden aan relevante richtlijnen en wordt de waarde van het groen in kaart gebracht middels iTree. Ook bomen en heesters vinden een nieuwe locatie via de Insert Marktplaats.

SDG 9 | Industrie, innovatie en infrastructuur | Insert werkt met haar civiele tak aan het innovatief hergebruik van materiaal in de infrasector door het materiaalaanbod inzichtelijk te maken op de Insert Marktplaats.

Gebruikte bronnen:

[1] SDG Nederland. (2019). Alles wat je moet weten over de SDGs. Verkregen via SDG Nederland: https://www.sdgnederland.nl/sdgs/

[2] CBS. (2019). Monitor brede welvaart & sustainable development goals.

[3] SDG Nederland. (2019). Zonder de natuur lukt het niet. Verkregen via SDG Nederland: https://www.sdgnederland.nl/nieuws/blog/zonder-de-natuur-lukt-het-niet/

[4] World DGBC. (2017). Towards a zero-emission, efficient and resilient buildings and construction sector: Global status report 2017. Verkregen via World DGBC: https://www.worldgbc.org/sites/default/files/UNEP%20188_GABC_en%20%28web%29.pdf

[5] Europese Commissie (2019). New rules for greener and smarter buildings will increase quality of life for all Europeans. Verkregen via Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en

21-03-2024

Video: De waarde van hergebruik

Kijk niet alleen naar de financiële waarde van herbruikbare materialen! Collega Bram Williams geeft in deze korte uitl...

Verder lezen
01-02-2024

Video: Voldoen aan de wensen van potentiele kopers

Hoe sluiten jouw herbruikbare materialen aan bij architecten en aannemers? Collega Bram Willems geeft tips in deze korte...

Verder lezen
20-12-2023

Video: Data verzamelen over hergebruik

Benieuwd hoe je data verzamelt voor herbruikbare materialen? Collega Bram Willems geeft tips in deze korte uitlegvideo. ...

Verder lezen